История

Важни дати

Датиращ от преди 2610 години
От началото на ІV век се нарича Созополис, град на спасението.

История

Созопол е един от най-ранните градове по Българското черноморие, датиращ от преди 2610 г. Разположен е върху живописен полуостров. Археологическите находки свидетелстват за присъствието на траките като негови първи обитатели. През 620 г. пр. Хр. изселници е богата елинска колония - независимия град-държава Аполония-Понтика.

От началото на ІV век се нарича Созополис, град на спасението.

Устоял на варварските нападения в периода от ІІІ до VІІ в., присъединен към пределите на България през 812 г. от хан Крум и впоследствие постоянно завоюван и отвоюван от Византия (972-1366), Созопол преживява своето възраждане и през ХІІІ в. е крупен пристанищен център.

След падането на Созопол под османско иго през 1453 г. той постепенно запада и се превръща в бедно рибарско и винарско селище. Съвзема се в годините преди Освобождението и особено след него благодарение на изключителната устойчивост и жизненост на населението си.

Старият град на Созопол е оживената част. Живописните къщи, калдъръмените улици, атрактивните ресторанти и многото кафенета предлагат на туристите незабравими моменти.